An toàn học đường

11/04/2022

Dịch vụ y tế học đường trong suốt quá trình học sinh học tập tại trường, các em luôn được quan tâm, hỗ trợ sức khỏe kịp thời với đội ngũ y sĩ có chuyên môn, tận tâm, ứng phó nhạy bén và có kịch bản phản ứng, quy trình xử lý những tình huống, rủi ro trong quá trình vận hành.

Dịch vụ tâm lý học đường với đội ngũ chuyên gia tham vấn của trường có chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn, nắm rõ tâm lý của từng lừa tuổi từ đó đưa ra những chương trình tư vấn thực tiễn dành cho học sinh như: tình cảm học đường, cân bằng cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn...

Thực phẩm sử dụng đảm bảo tuân thủ quy trình bếp ăn một chiều, kiểm thực 03 bước, kiểm mẫu nguyên liệu định kỳ, đáp ứng đúng quy định an toàn thực phẩm. Ban Phụ huynh và Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ kiểm tra đột xuất để đánh giá nguyên liệu đầu vào của nhà cung cấp thực phẩm.

Đội ngũ nhân viên vệ sinh: Nhà trường mong muốn đảm bảo môi trường học tập xanh - sạch - đẹp. Vì vậy, đội ngũ nhân viên vệ sinh luôn được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ công việc, tập huấn về tác phong và tinh thần làm việc.

Đội ngũ bảo vệ: Trên tinh thần xây dựng môi trường học tập an toàn, Nhà trường hợp tác cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ hjc đường chuyên nghiệp, tuyển dụng và đánh giá chặt chẽ, đảm bảo lựa chọn được đội ngũ đạt tiêu chuẩn.

Hệ thống thông tin học sinh và phụ huynh được cập nhật kịp thời, chính xác và bảo mật bằng việc áp ứng công nghệ thông tin.