Hệ thống xe tuyến đưa đón

11/04/2022

Hệ thống xe tuyến được tổ chức chuyên nghiệp với lộ trình bao phủ toàn địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đội ngũ giám sinh chu đáo, chủ động, tuân thủ nghiêm quy trình đón trả học sinh.

Mỗi xe đều được gắn định vị GPRS, thông tin liên tục tình hình lên xuống của học sinh và sự cố xe bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp phụ huynh theo sát lịch trình con tới trường.