QUY ĐỊNH HỌC BỔNG VÀ ƯU ĐÃI HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT FPT

Điều 1. Đối tượng áp dụng
 • – Đối với học sinh đăng ký nhập học mới các lớp đầu mỗi cấp học: Áp dụng chế độ học bổng khi đăng ký nhập học năm học 2023 – 2024 tại Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT.
 • Đối với học sinh đang học tập tại các cơ sở thuộc khối phổ thông: Tiếp tục được hưởng chế độ học bổng theo quy chế tuyển sinh từng khóa.
 • – Đối với học sinh chuyển trường đến ngoài lớp đầu tiên của mỗi cấp học thời điểm đầu năm học 2023 – 2024 và học sinh chuyển trường đến tất cả các lớp thời điểm đầu học kỳ II năm học 2023 – 2024: Không áp dụng chế độ học bổng.
Điều 2. Trị giá, thời hạn áp dụng học bổng

Học bổng có các trị giá 30%, 50%, 70% và 100% học phí của từng năm học và được áp dụng đến hết niên khóa.

Điều 3. Số suất học bổng được cấp của từng khóa

Tổng giá trị tất cả các mức học bổng được cấp của từng khóa không vượt quá 10% học phí chuẩn (mức 100%) của tổng số học sinh khóa đó đối với từng cơ sở.

Điều 4. Đối tượng xét học bổng

I. Đối với khối Tiểu học: Không áp dụng chế độ học bổng.

II. Đối với khối Trung học cơ sở (THCS):

1. Đối tượng: Thí sinh thuộc các trường hợp dưới đây sẽ tham gia tìm kiếm học bổng:

 • – Thí sinh là đối tượng xét tuyển thẳng đầu vào năm học 2023 – 2024. Đồng thời, năng lực phẩm chất xếp loại Tốt.
 • – Thí sinh đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học, Khoa học Kỹ thuật, Thể dục Thể thao do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) địa phương tổ chức.
 • – Thí sinh đạt 27 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào năm học 2023 – 2024.

2. Phương thức tìm kiếm học bổng:

 • – Thí sinh tham gia kỳ thi tìm kiếm học bổng để có cơ hội nhận các suất học bổng trị giá 100%, 70%, 50%, 30% học phí trong 4 năm học tại trường Tiểu học, THCS và THPT FPT.
 • – Căn cứ vào kết quả phỏng vấn, Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định thí sinh và mức học bổng được cấp.
 • – Mỗi thí sinh chỉ được tham gia 01 đợt tìm kiếm học bổng trên tổng số đợt tìm kiếm học bổng của khóa tuyển sinh.
 • – Đối với trường hợp phát sinh, kết quả cuối cùng do Chủ tịch hội đồng tuyển sinh cân nhắc và quyết định.

3. Thời gian và hình thức tìm kiếm học bổng:

 • – Thời gian: Chủ nhật, ngày 21/5/2023.
 • – Hình thức: Viết luận online và phỏng vấn trực tiếp tại trường Tiểu học, THCS và THPT FPT.

III. Đối với khối Trung học Phổ thông (THPT):

1. Cấp học bổng trực tiếp:

 • Cấp học bổng trị giá 100% học phí 3 năm học tại trường Tiểu học, THCS và THPT FPT cho thí sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Toán, Ngoại ngữ, Tin học, Ngữ văn năm lớp 9.
 • Cấp học bổng trị giá 70% học phí 3 năm học tại trường Tiểu học, THCS và THPT FPT cho thí sinh đạt một trong các điều kiện sau:
  • + Giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý năm lớp 9.
  • + Giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Toán, Ngoại ngữ, Tin học, Ngữ văn năm lớp 9.

2. Kỳ thi tìm kiếm học bổng: Thí sinh tham gia kỳ thi tìm kiếm học bổng để có cơ hội nhận các suất học bổng trị giá 100%, 70%, 50%, 30% học phí trong 3 năm học tại trường Tiểu học, THCS và THPT FPT

2.1. Đối tượng: Thí sinh thỏa mãn một trong các trường hợp sau:

 • – Đạt 3,5 năm học sinh giỏi bậc THCS.
 • – Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Toán, Ngoại ngữ, Tin học, Ngữ văn năm lớp 9.
 • – Đạt giải nhì và giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Khoa học năm lớp 9.
 • – Giải nhất và giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh các môn Toán, Tin học, Ngoại ngữ, Ngữ văn, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Khoa học năm lớp 9.
 • – Giải nhất và giải nhì toán máy tính cầm tay và giải toán bằng tiếng Anh/tiếng Pháp cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương năm lớp 9.
 • – Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên năm lớp 9 về văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, cụ thể như sau:
  • + Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc đồng tổ chức, bao gồm: Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, cuộc thi “Viết thư quốc tế UPU” do Bộ Thông tin – Truyền thông chủ trì.
  • + Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn nghệ, thể dục thể thao do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức.
 • – Học sinh đạt giải nhất kỳ thi Tin học trẻ, Hùng biện tiếng anh cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
 • – Các giải thưởng khác ngoài các cuộc thi trên sẽ do Hiệu trưởng và Hội đồng tuyển sinh xem xét, quyết định.

2.2. Thời gian và nội dung kỳ thi học bổng:

 • – Thời gian: Chủ nhật, ngày 21/5/2023.
 • – Hình thức dự thi: Trực tiếp tại trường Tiểu học, THCS và THPT FPT.
 • – Môn thi: Toán tư duy và viết luận.
 • – Căn cứ vào kết quả bài thi tìm kiếm học bổng, Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định thí sinh và mức học bổng được cấp.
 • – Đối với trường hợp phát sinh, kết quả cuối cùng do Chủ tịch hội đồng tuyển sinh cân nhắc và quyết định.

IV. Đối với thí sinh tham dự cuộc thi Bac Ninh’s Students Got Talent 2023:

 • Cấp học bổng trực tiếp trị giá 100% học phí toàn cấp học tại trường Tiểu học, THCS và THPT FPT cho thí sinh đạt giải Quán quân cuộc thi Bac Ninh’s Student Got Talent 2023.
 • Cấp học bổng trực tiếp trị giá 70% học phí toàn cấp học tại trường Tiểu học, THCS và THPT FPT cho thí sinh đạt giải Á quân cuộc thi Bac Ninh’s Student Got Talent 2023.
 • Cấp học bổng trực tiếp trị giá 50% học phí toàn cấp học tại trường Tiểu học, THCS và THPT FPT cho thí sinh đạt giải Ấn tượng cuộc thi Bac Ninh’s Student Got Talent 2023.
 • Cấp học bổng trực tiếp trị giá 30% học phí toàn khóa học cho tất cả thí sinh trong nhóm nếu nhóm đó nằm trong TOP 3 cuộc thi Bac Ninh’s Student Got Talent 2023.

** Lưu ý: Học bổng chỉ được trao cho học sinh nhập học tại trường các khối 1-6-10 và có thể bảo lưu tới đầu cấp gần nhất nếu học sinh đang học tại khối mà FPT School không tuyển ngang.

Điều 5. Quy định ưu đãi học phí
 • – Học sinh có anh/chị/em ruột đang theo học tại các chương trình đào tạo của Tổ chức Giáo dục FPT (FE): Giảm 10% học phí chi tiết xem Quyết định số 02/QĐ-CTGDFPT ngày 19/01/2022 về việc ban hành chính sách ưu đãi học phí cho người học có người thân đang làm việc hoặc học tập tại Tổ chức giáo dục FPT).
 • – Học sinh có người thân là bố/mẹ/anh/chị/em ruột hoặc con nuôi được hợp pháp của CBGV FE đang có hợp đồng lao động chính thức với FE: Giảm 30% học phí chi tiết xem Quyết định số 02/QĐ-CTGDFPT ngày 19/01/2022 về việc ban hành chính sách ưu đãi học phí cho người học có người thân đang làm việc hoặc học tập tập tại Tổ chức giáo dục FPT.
 • – Học sinh có bố/mẹ là CBNV đang có hợp đồng chính thức tại Tập đoàn FPT được giảm 10% học phí thực nộp khi nhập học, chi tiết xem Quyết định 695A ngày 15/07/2020 ban hành chính sách ưu đãi học phí khi nhập học dành cho con ruột CBNV FPT.
Điều 6. Ngừng cấp học bổng và ưu đãi học phí
 • – Học sinh được cấp học bổng nếu vi phạm kỷ luật từ mức 3 trở lên sẽ bị ngừng cấp học bổng kể từ khi quyết định kỷ luật có hiệu lực. Học sinh có trách nhiệm nộp bổ sung học phí của kỳ học còn thiếu do bị ngừng cấp học bổng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ban hành quyết định kỷ luật.
 • – Nếu học sinh có bố/mẹ ruột/nuôi được pháp luật công nhận không tiếp tục làm việc tại các công ty thành viên của Tập đoàn FPT và Tổ chức Giáo dục FPT (FE) thì Nhà trường sẽ ngừng cấp học phí ưu đãi tương ứng ở học kỳ tiếp theo.
 • – Nếu học sinh có anh/chị ruột/nuôi được pháp luật công nhận không tiếp tục học tập tại các hệ đào tạo thuộc Tổ chức Giáo dục FPT (FE); Khối Phổ thông FPT (FPT Schools); Cao đẳng phổ thông FPT; Cao đẳng thực hành FPT (FPoly); Cao đẳng quốc tế FPT (FPI); Đại học FPT (FPTU); Đại học Greenwich Việt Nam; Đại học Swinburne Việt Nam, thì Nhà trường sẽ ngừng cấp học phí ưu đãi ở học kỳ tiếp theo.
Điều 7. Hình thức cấp học bổng và ưu đãi
 • – Học bổng hoặc ưu đãi cấp cho học sinh được trừ trực tiếp vào số tiền học phí phải nộp theo từng kỳ và thỏa mãn các điều kiện đi kèm.
 • – Đối với học sinh đủ điều kiện hưởng nhiều mức học bổng, ưu đãi thì sẽ được xét cấp học bổng, ưu đãi có giá trị cao nhất./.