Chương trình Tiếng Anh

05/04/2022

Với mục tiêu đào tạo những công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập, dạy và học ngoại ngữ luôn là ưu tiên hàng đầu tại FSchool. Ngoài chương trình tiếng Anh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh FSchool còn có cơ hội tham gia những giờ học tăng cường về với giáo trình tiếng Anh quốc tế cùng giáo viên nước ngoài và loạt hoạt động ngoại khóa thường xuyên nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ trên cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Môn tiếng Anh tại trường giảng dạy theo giáo trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nằm trong khung chương trình của đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 do Chính phủ ban hành. Giáo trình bao gồm 10 chủ đề một năm học, mỗi học kỳ 5 chủ đề.


Bên cạnh đó, học sinh sẽ theo học giáo trình Insight của nhà xuất bản Oxford University Press. Giáo trình Insight bao gồm 5 cấp độ tương đương với các bậc theo khung tham chiếu Châu Âu (CEFR), từ Insight Elementary (tương đương bậc A1), Insight Pre-Intermediate (tương đương bậc A2), Insight Intermediate (tương đương bậc B1), Insight Upper Intermediate (tương đương bậc B2) và Insight Advance (tương đương bậc C1). 


Ngoài tập trung vào 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, mọi cấp độ của giáo trình còn rèn luyện cho người học tư duy phản biện “critical thinking” và kỹ năng tự học “life-long learning” . Học sinh mỗi tuần học 7 tiết tiếng Anh, trong đó có 3 tiết theo chương trình sách giáo khoa và 4 tiết Insight. Chương trình Insight hầu hết được duy trì giảng dạy song song giáo viên Việt Nam 2 tiết và giáo viên nước ngoài 2 tiết. Tuy nhiên, những lớp học trình độ cao, từ Insight Upper Intermediate đến Insight Advance, sẽ được học hoàn toàn với giáo viên nước ngoài. 
Bên cạnh đó, học sinh còn có cơ hội ứng dụng những kiến thức kỹ năng đã học thông qua các dự án học tập cá nhân hoặc theo nhóm.