Nhìn lại kết quả đạt được về chất lượng giáo dục của FSchool Bắc Ninh trong năm học 2022 – 2023

29/08/2023

Với phương châm của Nhà F là Học thật - Thi thật - Thành công thật. Năm học vừa qua với những kết quả đạt được của học sinh toàn trường là những con số phản ánh đúng năng lực, thái độ học tập của các em trong quá trình phấn đấu học tập nghiêm túc. Từ sự cố gắng và thái độ học tập chủ động, thầy và trò Nhà F đã đạt được những kết quả tuyệt vời trong năm học vừa qua.

Theo số liệu thống kê tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh (T8/2023) FSchool Bắc Ninh đã bước đầu khẳng định được chất lượng giáo dục bằng những số liệu cụ thể được tổng hợp như sau:

- Với Khối 6:

· Tỉ lệ học sinh Xuất sắc đứng thứ hạng 33/140 trường toàn tỉnh; 6/24 toàn trường thành phố

· Tỉ lệ học sinh Giỏi đứng thứ hạng 12/140 trường toàn tỉnh; 5/24 trường toàn thành phố

· Tỉ lệ học sinh đạt kết quả học tập Tốt đứng thứ hạng 13/140 trường toàn tỉnh; 5/24 trường toàn thành phố

· Tỉ lệ học sinh đạt kết quả học tập Khá đứng thứ hạng 17/140 trường toàn tỉnh; 7/24 trường toàn thành phố

· Tỉ lệ học sinh Đạt/Chưa đạt đạt kết quả học tập đứng thứ hạng trong nhóm thấp nhất (càng thấp càng tốt)

- Với Khối 7:

· Tỉ lệ học sinh Xuất sắc đạt thứ hạng 9/140 trường toàn tỉnh; 2/24 trường toàn thành phố

· Tỉ lệ học sinh Giỏi đạt thứ hạng 11/140 trường toàn tỉnh; 4/24 trường toàn thành phố

· Tỉ lệ học sinh đạt kết quả học tập Tốt đứng thứ hạng 12/140 trường toàn tỉnh; 4/24 trường toàn thành phố

· Tỉ lệ học sinh đạt kết quả học tập Khá đứng thứ hạng 43/140 trường toàn tỉnh; 10/24 trường toàn thành phố

· Tỉ lệ học sinh Đạt/Chưa đạt đạt kết quả học tập đứng thứ hạng trong nhóm thấp nhất (càng thấp càng tốt).

- Với Khối 10:

· Tỉ lệ học sinh Xuất sắc đạt thứ hạng 20/40 toàn tỉnh; 1/17 trường ngoài công lập

· Tỉ lệ học sinh Giỏi đạt thứ hạng 14/40 toàn tỉnh; 3/17 trường ngoài công lập

· Tỉ lệ học sinh đạt kết quả học tập Tốt đứng thứ hạng 14/40 toàn tỉnh; 3/17 trường ngoài công lập

· Tỉ lệ học sinh đạt kết quả học tập Khá đứng 9/40 toàn tỉnh; 3/17 trường ngoài công lập

· Tỉ lệ học sinh Đạt/Chưa đạt đạt kết quả học tập đứng thứ hạng trong nhóm thấp nhất (càng thấp càng tốt).

Kết quả này là nỗ lực tuyệt vời dựa trên năng lực giảng dạy và học tập của thầy trò; dựa trên sự tận tâm của đội ngũ giáo viên; dựa trên sự đồng hành, yểm trợ hết lòng của Quý vị phụ huynh. Cũng với kết quả này, Nhà trường hoàn toàn có cơ sở củng cố niềm tin vào hướng đi và triết lý đúng đắn của FPT: Giáo dục và đào tạo là quản trị việc tự học của người học. Để người học có thể đương đầu với mọi thử thách, thích ứng với mọi sự thay đổi, bằng năng lực tự học các em có thể trang bị cho mình những “vũ khí” cần có trong mỗi giai đoạn phát triển của bản thân để thành công, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước.

Năm học 2023 - 2024 tới đây Nhà trường sẽ tiếp tục chú trọng vào triển khai nhiệm vụ năm học đã đề ra, đưa những phương pháp tiên tiến vào giảng dạy, tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả và thành tích đạt được trong năm học vừa qua.