Chủ Đề học tập – Nghiên cứu

05/04/2022

Chuỗi chủ đề “Global Perspective – Viễn cảnh toàn cầu” trong chương trình học tập của FPT Schools được thiết kế song ngữ Anh-Việt với nhiều nội dung phong phú, đa dạng xoay quanh các vấn đề từ đời sống, khoa học, tới văn hóa, nghệ thuật. 

Bên cạnh chương trình Phát triển tiếng Anh ứng dụng, FPT Schools còn thiết kế thêm cho học sinh khối THCS chuỗi chủ đề Global Perspective – Viễn cảnh toàn cầu (Theo giáo trình Global Perspective for Cambridge IGCSE), được giảng dạy bằng song ngữ Anh – Việt.

Chuỗi chủ đề này giúp phát triển khả năng tư duy của học sinh, biết cách nghiên cứu và phân tích các quan điểm khác nhau và truyền đạt ý tưởng rõ ràng. Mục tiêu của môn học không phải là định hướng suy nghĩ của người học giống nhau, mà khuyến khích tư duy rộng mở đối với sự phức tạp của thế giới và tư duy con người, khuyến khích sự thấu cảm bằng những trải nghiệm đa dạng.