TRẮC NGHIỆM
TÍNH CÁCH
MBTI
MBTI – Myers-Briggs Type Indicator

Bài trắc nghiệm tính cách MBTI sử dụng một loạt các câu hỏi trắc nghiệm để tìm hiểu tâm lý, tính cách và cách con người nhận thức thế giới bên ngoài cũng như đưa ra những quyết định đối với một vấn đề nào đó.

Trắc nghiệm tính cách được phát triển dựa trên nền tảng tâm lý học nên có tính chính xác khá cao và đang trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Thông qua bài trắc nghiệm này, chúng ta có thể hiểu rõ bản thân mình và những người khác, qua đó tìm được công việc phù hợp với những thế mạnh vốn có.

BẮT ĐẦU