Cô: Lê Thị Thủy

Đăng bởi

Admin

Chuyên mục

Giáo viên

Ngày đăng

30.09.2020

  • Giáo viên Tiểu học (Khối 1);
  • Trình độ: Đại học;
  • Kinh nghiệm: 5 năm;
  • Thành tích:
    • Đạt giải B sáng kiến kinh nghiệm cấp Quận;
    • Đạt danh hiệu “Giáo viên Sáng tạo – MIE”;
  • Quan niệm dạy học/ Phương châm giảng dạy/ Câu nói thầy cô tâm đắc: “Nghệ thuật dạy học chính là nghệ thuật giúp ai đó khám phá.”

PHỤ HUYNH NÊN XEM