Thầy: Arzuv Saryyev

- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp bằng Xuất sắc khoa Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành:...

Xem thêm

Cô: Đỗ Thị Tâm Trang

- Kinh nghiệm: 3 năm
- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học

Xem thêm

Thầy: Nguyễn Công Lương

- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp bằng Xuất sắc khoa Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành:...

Xem thêm

Cô: Vũ Hà Thu

- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp bằng Giỏi khoa Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành: Giáo...

Xem thêm

Cô: Lê Thị Thủy

- Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Tiểu học - trường Đại học...

Xem thêm