Cô: Đỗ Thị Huyền Trang

Giáo viên Sinh học; Trình độ: Thạc sỹ Sinh học, Cử nhân Sư phạm Toán; Kinh nghiệm: 14 năm; Thành tích: GV giỏi cấp...

Xem thêm