Đội ngũ giáo viên FPT Schools

Nhận được sự đầu tư bài bản từ Tập đoàn cũng như định hướng phát triển rõ ràng từ Tổ chức Giáo dục FPT,...

Xem thêm

Cô: Đỗ Thị Huyền Trang

Giáo viên Sinh học; Trình độ: Thạc sỹ Sinh học, Cử nhân Sư phạm Toán; Kinh nghiệm: 14 năm; Thành tích: GV giỏi cấp...

Xem thêm

Cô: Đỗ Thị Tâm Trang

- Kinh nghiệm: 3 năm
- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học

Xem thêm

Thầy: Arzuv Saryyev

- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp bằng Xuất sắc khoa Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành:...

Xem thêm

Thầy: Nguyễn Công Lương

- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp bằng Xuất sắc khoa Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành:...

Xem thêm

Cô: Vũ Hà Thu

- Trình độ: Cử nhân Sư Phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp bằng Giỏi khoa Giáo dục Tiểu học, chuyên ngành: Giáo...

Xem thêm

Cô: Lê Thị Thủy

- Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học
- Thành tích: Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Tiểu học - trường Đại học...

Xem thêm