Chương trình giáo dục đào tạo cấp Tiểu học của FPT Schools được xây dựng và tăng cường dựa trên Khung chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 32/2018/TT Bộ GD-ĐT). Ngoài các giờ học trên lớp, thầy cô giáo luôn đồng hành cùng học... View Article

ĐỌC TIẾP

Đây là một phương pháp giáo dục tích hợp các yếu tố về Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học) – để đem cho người học những kiến thức về khoa học, tiếp cận kỹ năng toán học để phát triển khả năng thể hiện các ý tưởng một cách chính xác và áp dụng trong đời sống hàng ngày.

ĐỌC TIẾP

15

December

Vovinam – môn võ của người Việt Nam, được chọn là môn thể chất bắt buộc trên toàn bộ Hệ thống giáo dục của FPT cũng như tại FSchool. Đưa Vovinam vào chương trình giảng dạy tại trường là một trong những hành động khẳng định cương lĩnh quan trọng mà Hệ thống giáo dục... View Article

ĐỌC TIẾP

Chương trình kỹ năng sống của FPT Schools được thực hiện trên quan điểm: “Mỗi học sinh cần TỰ HỌC ĐỂ HOÀN THIỆN, trở thành người CÓ Ý THỨC TỰ LẬP , đồng thời phải có khả năng đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao của xã hội đang phát triển không ngừng”. Bởi... View Article

ĐỌC TIẾP

STEM – phương pháp giáo dục tích hợp các yếu tố Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học) được đưa vào chương trình chính khóa trong suốt cấp học. STEM là một phương pháp học tích hợp liên môn học: Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật)... View Article

ĐỌC TIẾP