Author Archives for admin

Hoạt động giáo dục STEM

December 15, 2021 3:40 pm Published by Leave your thoughts

Đây là một phương pháp giáo dục tích hợp các yếu tố về Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học) – để đem cho người học những kiến thức về khoa học, tiếp cận kỹ năng toán học để phát triển khả năng thể hiện các ý tưởng một cách chính xác và áp dụng trong đời sống hàng ngày.


Phát triến tiếng Anh ứng dụng – Applied English

December 15, 2021 3:30 pm Published by Leave your thoughts

Chương trình Tiếng Anh tại FPT Schools kết hợp trang bị đủ 4 kỹ năng theo Chuẩn đầu ra Cambridge, giúp học sinh tự tin sử dụng Tiếng Anh hàng ngày đồng thời cũng đủ sức cạnh tranh trong các kỳ thi khảo sát năng lực Tiếng Anh quốc gia, quốc tế.


Cô: Lê Thị Thủy

September 30, 2020 1:13 pm Published by Leave your thoughts

- Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học - Thành tích: Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Tiểu học - trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.